Потребителски вход


За регистрация


Търсене


Актуализация / инсталация на образователния пакет 'Продукти на знанието'

Продукти на знанието
Към момента няма подписано лицензионно споразумение за ползване на образователния пакет „Продукти на знанието” за 2013 г., поради което същият не може да се инсталира и използва безвъзмездно в образователния процес!

Е-обучение Новини Форуми Училища Учебни ресурси Документи Връзки За проекта